3 รูปแบบเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ได้รับความนิยมใช้มากที่สุด

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่วางขายทั่วไปตามท้องตลาด มีให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อ หลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีเป้าหมายการใช้งานที่ต่างกัน ซึ่งรูปแบบของเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ได้รับความนิยมซื้อไปใช้มากที่สุด 3 รูปแบบ คือ